Ultima Zorggroep

Onze missie & visie

Ultima Zorggroep is kleinschalig en werkt met veel individuele begeleiding. Door deze kleinschaligheid is er veel tijd en ruimte voor de cliënt. Kleinschalig betekent voor ons het werken met kleine groepjes cliënten, vanuit een overzichtelijke organisatiestructuur. We werken met ervaren en goed opgeleide mensen die een professionele opvang bieden. De cliënten hebben telkens te maken met dezelfde begeleiders, die dezelfde regels hanteren. We bieden een warme, huiselijke sfeer, waarin rust, structuur, regelmaat, respect en het behoud van het
individu van de cliënt centraal staan. Dit teneinde een gevoel van geborgenheid te scheppen. De cliënten krijgen een vaste dagstructuur, een zinvolle dagbesteding of volgen een opleiding. Hierbij maken wij gebruik van verschillende methoden. Zo gebruiken we de Gordon-methodiek. Dit houdt in dat er actief geluisterd wordt en er gewerkt wordt met ‘ik-boodschappen’. Niet iedereen is hetzelfde en de methode die voor de ene cliënt wel werkt, kan weer ongeschikt voor een ander zijn.

Wij zijn er vanuit onze ervaring van overtuigd dat een positief klimaat, veel individuele aandacht, structuur, gezelligheid en het behoud van het individu een positieve uitwerking heeft op onze doelgroep.

Wat wij bieden

Wij bieden hulp aan mensen met een verstandelijke beperking en/ of gedragsproblemen. Deze begeleiding kan in het ouderlijk huis geleverd worden, maar ook in een eigen woning of in onze groepswoning. Verder bieden wij ook hulp bij werk, school, sociale contacten & vrijetijdsbesteding en bij de dagbesteding [lees meer over ons aanbod]

"Het behoud van het individu staat bij ons centraal om zo een gevoel van geborgenheid te scheppen"