Ultima Zorggroep

onze werkwijze

Wij maken gebruik van verschillende methodes. Ieder mens is uniek en er dient dan ook gekeken te worden naar de juiste aanpak voor de juiste persoon.. Bij Ultima Zorggroep staat er een team van goed opgeleide mensen klaar, die weten hoe ze jongeren met een hulpvraag ondersteuning kunnen bieden. Hierbij wordt er vraag- en belevingsgericht gewerkt. Door het blijven volgen van opleidingen blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van begeleiding.

Door de kleinschaligheid van Ultima-Zorggroep is er veel tijd en ruimte voor individuele aandacht. Jongeren hebben steeds te maken met dezelfde mensen, die dezelfde regels hanteren, waardoor er een duidelijke structuur ontstaat. Dit biedt ze een geborgen gevoel. Wij bieden onze cliënten letterlijk en figuurlijk de ruimte die ze nodig hebben om zich op hun eigen tempo en vanuit hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Als begeleider vervullen we hierin een begeleidende, signalerende en motiverende rol.

In onze maatschappij wordt individualisering steeds belangrijker. Wij spelen hierop in door de cliënten bewust te maken van het feit dat we samen leven, van elkaar kunnen leren en rekening met elkaar dienen te houden.
Het houden van rekening met anderen, elkaar respecteren, positieve en negatieve emoties kunnen uiten, ruimte kunnen geven maar ook grenzen kunnen stellen, zijn vaardigheden die we bewust stimuleren. Wanneer jongeren zelfstandig conflicten kunnen oplossen, leren ze voor zichzelf op te komen en krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Aanmeldingsprocedure:


Ultima Zorggroep kan samenwerken met Bureau Jeugdzorg, instellingen voor jeugdhulpverlening, maar ook met de lokale gemeente of andere welzijnsinstellingen.
Wanneer een cliënt wordt aangemeld voor begeleiding, vragen we om een onderliggende rapportage. Een intakegesprek met de cliënt en een wettelijke vertegenwoordiger maakt deel uit van de reguliere procedure.

Contra-indicaties voor plaatsing kunnen zijn :
* Zware psychiatrische problematiek
* Zware verslavingsproblematiek

Voor een uitgebreider overzicht van eventuele uitsluitingscriteria klik hier.
rapportage

Ultima werkt met zogenaamde zorgplannen. Deze stellen we op in samenwerking met de cliënt, zijn wettelijke vertegenwoordigers of de plaatsende instanties. Onze begeleiders rapporteren volgens een vast, helder ‘format’.

BEgeleidingsplan:

Ultima werkt met begeleidingsplannen en dagrapportages. Deze worden opgesteld vanuit de hulpvragen van het individu. Met deze plannen en rapportages kunnen (pleeg)ouders, voogden en instellingen de ontwikkeling van de cliënt volgen.

Samenwerking met reguliere zorg:
Wij zien onze zorggroep niet als concurrent van reguliere zorgaanbieders. De zorg die door ons geboden wordt, kan een aanvulling vormen op het reeds bestaande aanbod van een instelling.