Ultima zorggroep - zorginstelling weert limburg

Over ons

Ultima Zorggroep is ontstaan uit de passie die wij hebben voor het werken met mensen met een beperking. In 2012 zijn wij officieel gestart met onze eigen zorggroep. Wij bieden hulp aan mensen met zowel een lichamelijke- als een verstandelijke beperking en/ of gedragsproblemen. Deze beperking kan o.a. LVG, ADHD, ADD, een aan autisme verwante contactstoornis of een persoonlijkheidsstoornis zijn.

Uit de ervaring, die wij hebben met andere zorgaanbieders,
kwamen wij tot de conclusie dat er soms andere, betere manieren zijn om cliënten te begeleiden, te stimuleren en ze mogelijkheden te bieden hun beperking te compenseren. Vanuit deze basis bieden wij mensen de mogelijkheid tot het hebben van een zinvol, betekenisvol leven. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden en de eigenheid van het individu.

Bij ons staat de cliënt centraal. Wij willen naast de cliënt staan, niet boven de cliënt, en daadwerkelijk aan de slag gaan met diens hulpvraag. We willen de regie niet overnemen, maar mensen van eigen ervaringen laten leren. Net als ieder ander, willen ook mensen met een beperking hun eigen leven leiden, op een manier waar zij zich prettig bij voelen. Ze willen zelf inspraak hebben, maar hebben soms ook behoefte aan een luisterend oor en aan iemand zich kan inleven in hun zienswijze. Ze hebben een begeleider nodig die hen steunt, ondersteunt en, indien nodig, de cliënt andere opties kan en wil bieden. Iemand die ze een spiegel voorhouden. Dit is alleen mogelijk als begeleider en cliënt elkaar goed kennen en er sprake van wederzijds vertrouwen is.

Ultima Zorggroep werkt op consultbasis samen met een huisarts, psycholoog, orthopedagoog, een maatschappelijk werker en andere welzijnsinstellingen.

Voor professionals

Onze Missie & visie

Wij zijn kleinschalig en werken met individuele begeleiding [lees meer over onze missie]

Wat wij bieden

Wij bieden hulp aan mensen met zowel een lichamelijke- als een verstandelijke beperking en/ of gedragsproblemen [lees meer over ons aanbod]

Onze werkwijze

Ieder mens is uniek en er dient dan ook gekeken te worden naar de juiste aanpak voor iedere persoon [lees meer over onze werkwijze]

"Wij bieden mensen de mogelijkheid tot het hebben van een zinvol, betekenisvol leven."
Ria Bouhuisen
Begeleider Ultima Zorggroep