Ultima Zorggroep

voor jou

Ultima Zorggroep biedt begeleiding aan mensen met een beperking. Je wilt je eigen leven leiden, op je eigen manier. Je wilt zelf inspraak hebben in beslissingen die genomen moeten worden en hebt soms behoefte aan iemand die naar je luistert, je steun biedt en zich kan inleven in jouw situatie. Dit zorgt ervoor dat je lekkerder in je vel zit, je positief tegen zaken aankijkt en je beter in staat bent om problemen op te lossen. Je hebt een begeleider nodig die je steunt, ondersteunt en die je nieuwe inzichten kan geven.
Dit is natuurlijk alleen mogelijk als jij en je begeleider elkaar echt kennen. Bij ons ben jij belangrijk. We willen aan de slag met jouw hulpvraag en houden daarbij rekening met jouw wensen en behoeften.

"Wij passen onze ondersteuning aan aan jouw behoeftes, zodat jij je weer lekker in je vel voelt zitten en positief in het leven staat"
Willem Bouhuisen
Coördinator Ultima Zorggroep
onze werkwijze

De zorg, die je gaat krijgen, moet bij jou passen. Voordat we je deze zorg gaan bieden, is het mogelijk om kennis te maken met je begeleider. [lees meer over onze werkwijze]

Kennismaking

Het is belangrijk voor ons dat jij je op je gemak voelt. In het kennismakingsgesprek vertellen we dan ook eerst wie we zijn en wat we doen. [lees meer over de kennismaking]