Ultima Zorggroep

Wij bieden

Wij bieden hulp aan mensen met zowel een lichamelijke- als een verstandelijke beperking en/ of gedragsproblemen. Bij deze beperkingen valt o.a. te denken aan LVG, ADHD, ADD, een aan autisme verwante contactstoornis of een persoonlijkheidsstoornis Op de eerste plaats zijn wij er natuurlijk voor de cliënt, maar, indien gewenst, kunnen we daarnaast ook andere familieleden of mensen uit het sociale netwerk van de cliënt begeleiden.
De vele regeltjes, keuzes en vrijheden in de hedendaagse maatschappij kunnen het soms moeilijk maken om zelfstandig te wonen. Wij verlenen daarom ambulante begeleiding bij de cliënt aan huis. Deze begeleiding kan in het ouderlijk huis geleverd worden, maar ook in een eigen woning of in onze groepswoning.

ONZE WERKWIJZE

Wij maken gebruik van verschillende methodes. Ieder mens is uniek en er dient dan ook gekeken te worden naar de juiste aanpak voor de juiste persoon. [lees meer over onze werkwijze]

"Naast onze cliënt kunnen we ook familieleden of mensen uit het sociale netwerk van de cliënt begeleiden"

Woonvormen

Woongroep

Hierbij gaat het om een woonhuis in een woonwijk, waarin maximaal vier cliënten wonen, die wat meer begeleiding nodig hebben dan de cliënten die zelfstandig in een appartement wonen. De doorstroming vanuit een woongroep naar een appartement behoort tot de mogelijkheden, maar is niet vanzelfsprekend. Binnen het woonhuis wordt er gezorgd voor een passend leefklimaat.
Het wonen in een woongroep is kleinschalig en vindt plaats in een regulier woonhuis, om een zo natuurlijk mogelijke situatie te creëren. Binnen het leefklimaat is er aandacht voor dagelijkse structuur en ritme, waarbij de cliënten worden ondersteund bij het plannen en organiseren van hun dagelijkse taken en activiteiten.

Appartementen intensieve begeleiding:

In reguliere zorginstellingen wordt er vaak gezegd dat mensen met een beperking nooit in een appartement kunnen wonen als ze niet beschikken over een aantal zorgcapaciteiten. Bij Ultima Zorggroep denken we buiten de reguliere kaders en gaan graag de uitdaging aan om deze stelling te weerleggen. Speerpunt hierin is het aantal contacturen van de begeleiding. Intensieve ambulante begeleiding wil dus zeggen dat er meerdere malen per week ondersteuning geboden wordt door een ambulante begeleider. Dit alles gebeurt vanuit een oplossingsgerichte, competentiegerichte aanpak. Binnen deze aanpak vindt er weliswaar begeleiding plaats bij de beperking van de cliënten, maar draait het vooral om de aandacht voor persoonlijke wensen, behoeften, mogelijkheden, doelen en het vinden van aansluiting, zodat er een bepaalde regie over het eigen leven ervaren wordt.
Zelfstandige appartementen:

Bij het leven in deze vorm wordt er ambulante begeleiding toegepast. Een verschil met de voorgaande woonvormen is het aantal contacturen van de begeleiding. Deze cliënten beschikken over voldoende vaardigheden om gedeeltelijk zelfstandig te kunnen functioneren en hebben slechts af en toe ondersteuning nodig. Er vindt ondersteuning plaats op de gebieden waar er door de cliënten hinder wordt ondervonden.
Logeren/Logeer-Weekenden:

Even weg uit de sleur van alle dag. Even ontspannen, nieuwe mensen leren kennen, doen waar jij zin in hebt. Wij denken dat iedereen dit op z’n tijd nodig heeft. Kinderen en ouders, jongeren en volwassenen, met of zonder beperking. Wij maken dit daarom voor iedereen mogelijk, individueel en in groepsverband.

Wij bieden ook begeleiding bij:

Werken:

Het hebben van een baan en het behouden van deze baan is niet altijd even eenvoudig. Wij kunnen de cliënt helpen bij het zoeken naar en het vinden van werk. We gaan hierbij uit van de wensen en behoeften van de cliënt, in combinatie met de aanwezige mogelijkheden en beperkingen. Indien de cliënt eenmaal een keuze gemaakt heeft, dan zullen wij eventueel een jobcoach voor hem/ haar zoeken, die de cliënt zal blijven begeleiden en helpen bij moeilijke situaties, danwel beslissingen.
School:

We gaan samen met de cliënt op zoek naar een opleiding die aansluit op de persoonlijke wensen en behoeften. De cliënt heeft altijd iemand om op terug te vallen bij problemen of lastige situaties. Daarnaast kunnen we hulp bieden bij het aanleren en onderhouden van de studievaardigheden en psycho-educatie.
Sociale contacten en vrijetijdsbesteding:

Het aangaan en onderhouden van sociale contacten is vaak niet gemakkelijk voor mensen met een beperking. Wij kunnen samen met de cliënt op zoek gaan naar een leuke, zinvolle vrijetijdsbesteding. Dit kan zowel op individueel niveau of in groepsverband plaatsvinden.
Dagbesteding:

Aan de hand van de wensen en behoeften van de cliënt gaan we samen op zoek naar een goede, zinvolle dagbesteding die aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het werken op een zorgboerderij of bij een tuiniersbedrijf.