Traveller the best travel guy

aanmeldingsformulier


aanmeldings-procedureUltima Zorggroep kan samenwerken met andere disciplines, met lokale gemeenten of met andere andere welzijnsinstellingen.

Wanneer een cliënt wordt aangemeld voor begeleiding, vragen we om een onderliggende rapportage. Een intakegesprek met de cliënt en een familielid of een wettelijke vertegenwoordiger maakt deel uit van de reguliere procedure.

Uitsluitingscriteria voor plaatsing kunnen o.a zijn:
* Zware psychiatrische problematiek
* Zware verslavingsproblematiek

Voor een uitgebreider overzicht van eventuele uitsluitingscriteria klik hier.

neem bij vragen contact met ons op:
Ultima Zorggroep
Vrakkerstraat 83
6002 AV Weert

Tel: 06 - 31292591