Ultima Zorggroep

Uitsluitingscriteria

Zorggroep is een instelling die zowel begeleiding als verzorging biedt aan in principe aan alle cliënten.

Er zijn echter een paar uitzonderingen op de regel die zijn opgenomen in de uitsluitingscriteria. Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Ultima Zorggroep een cliënt in zorg neemt c.q. houdt.


Met het oog op het leveren van kwaliteit van zorg worden de volgende uitsluitingscriteria gehanteerd:

• Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding.
• Cliënten met de behoefte aan verzorging welke verder reikt dan de aanwezige verzorging die Ultima Zorggroep mag en kan bieden (voorbehouden handelingen)
• Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
• Cliënten die de hulp van Ultima Zorggroep niet willen accepteren.
• Cliënten die agressief gedrag vertonen naar medewerkers van Ultima Zorggroep.
• Discriminatie van cliënten en of naasten.
• Intimiderend gedrag van cliënten of naasten.
• Seksueel intimiderend of grensoverschrijdend gedrag van cliënten of naasten.
• Het niet scheppen van voorwaarden om zorg veilig en ergonomisch handelingen te kunnen uitvoeren (arbo)
• Ernstige psychiatrische problematiek zonder verstandelijke beperking zoals psychose, suïcidaliteit.
• Ernstige gedragsproblematiek waarbij middelen en maatregelen zijn vastgesteld.
• Zorgvraag met rechtelijke machtiging.
• Ernstige gedragsproblematiek waarbij cliënt en of naasten niet bereid zijn tot afspraken in het begeleidingsplan of te komen.
• Verslavingsproblematiek waarbij Ultima Zorggroep niet de passende hulp mag of kan bieden.
• Cliënten die verblijfszorg nodig heeft.
• Cliënten waarbij ernstige vrijheid beperkende maatregels noodzakelijk zijn.