Ultima Zorggroep - Zorginstelling Weert Limburg

Ouderenzorg

U bent nog steeds zelfstandig, maar u wordt toch een dagje ouder. U wilt het liefst zelfstandig blijven wonen, maar heeft hierbij een beetje hulp nodig....
Wie zijn wij ?

Ultima Ouderenzorg is een onderdeel van het kleinschalige familiebedrijf Ultima Zorggroep, dat ouderen vanuit hun thuissituatie ondersteunt, begeleidt en adviseert. Wij zijn er speciaal voor zelfstandig wonende ouderen. U, uw eigenheid en het mogelijke behoud van uw zelfstandigheid staan voorop.

Werkwijze:

Wij stemmen de zorg af op de persoon; ieder mens is uniek en dit betekent dus ook dat er gekeken moet worden naar de juiste aanpak voor de juiste persoon. Dit wil zeggen dat we zorg op maat aanbieden. Bij Ultima Zorggroep staat er een team van goed opgeleide mensen klaar, die weten hoe ze ouderen met een hulpvraag ondersteuning kunnen bieden. Hierbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen, evenals met de wensen en behoeften van het individu. Wij werken vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) of tegen betaling uit eigen middelen. Wij zijn WTZI-erkend en werken aan de hand van HKZ-normen.

Wij bieden:

Persoonlijke verzorging

Dit is gericht op ondersteunen bij, of overnemen van lichaamsgebonden zorg. Helpen met douchen, wassen op bed of aan een wastafel, aan- en uitkleden, in- en uit bed gaan, enzovoorts.
Overige zorgtaken zoals de zorg voor tanden, haren, nagels, gezichtsverzorging, hulp bij eten en drinken, het aanbrengen van een prothese en advies, instructie en voorlichting over persoonlijke zorg.
Het stimuleren, aanleren en opheffen of compenseren van tekorten van de zelfredzaamheid bij dagelijkse activiteiten.
Verpleegtechnische handelingen

Onder verpleegtechnische handelingen verstaan wij handelingen die je als verzorgende IG, indien bekwaam, mag uitvoeren. Enkele handelingen zijn: wondzorg, zwachtelen, blaasspoelen, maagsonde inbrengen, stomazorg, darmspoelingen en zuurstof toedienen. Staat de verpleegtechnische ondersteuning die u nu ontvangt, hier niet genoemd, neem dan gerust even contact met ons op.
Huishoudelijke ondersteuning:

Bij huishoudelijke ondersteuning voert u zelf de regie over het huishouden. U geeft aan wat er in het huishouden moet gebeuren. Indien dit niet meer lukt, bekijkt u samen wat er in het huishouden moet gebeuren. De hulp organiseert de huishoudelijke taken. U houdt zelf de regie.
Advisering:

Hoe kunt u uw extra zorg betalen? Wij hebben kennis en ervaring met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Zo komen we op voor uw belangen en helpen u deze te vertalen in een voor u zo gunstig mogelijk indicatiebesluit. Ook als u al geïndiceerd bent kunnen wij, als daar aanleiding toe is, samen met u een herindicatie aanvragen. Bent u geïndiceerd, ontvangt u zorg in natura en bent u niet tevreden over deze zorg, dan kunnen wij u helpen om het om te zetten naar een PGB.
Voordelen voor u:
  • Er is meer tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht.
  • Wij helpen U vanuit Uw thuissituatie.
  • U heeft steeds te maken met dezelfde personen.
  • Er zijn korte communicatielijnen en u heeft een vast aanspreekpunt.
  • Wij zijn onafhankelijk, maar bereid tot samenwerking met andere disciplines.
  • U behoudt, in samenwerking met ons, uw eigenheid en zelfstandigheid.
  • Er worden zo min mogelijk eigen bijdragen vereist.
  • Wij kunnen stukken goedkoper werken dan grote, reguliere instellingen.
  • U kunt ons 24 uur per dag bereiken, 7 dagen per week.

Aanmeldingsprocedure:

Wanneer u zich aanmeldt voor ondersteuning, begeleiding of advies, vragen we om een onderliggende rapportage. Een intakegesprek met u en een familielid maakt deel uit van de reguliere procedure. Om zorg te kunnen bieden, die aansluit op uw wensen en behoeften, is het belangrijk dat er een afspraak word gemaakt voor het aangaan van een kennismakingsgesprek. In dit gesprek vertellen wij wie we zijn en wat we bieden. Daarnaast vertelt u wat uw zorgvraag is, wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn, evenals uw wensen en behoeften. Indien u het prettiger vindt om eerst telefonisch of per mail contact te leggen met ons, is dit uiteraard mogelijk. Wij kunnen uw mogelijke vragen dan beantwoorden en/of een korte uitleg geven over wie we zijn en wat we doen.