Ultima zorggroep - zorginstelling weert limburg

Welkom bij Ultima Zorggroep

Ultima Zorggroep is een kleinschalig familiebedrijf dat werkt met veel individuele begeleiding. Wij zijn WTZI erkend en werken aan de hand van HKZ-normen.

Kleinschalig betekent voor ons werken met een klein aantal cliënten, vanuit een overzichtelijke organisatiestructuur. Hierdoor is er veel tijd en ruimte voor de cliënt.

Onze cliënten hebben voortdurend te maken met dezelfde mensen, die dezelfde regels hanteren. We bieden een huiselijke, warme sfeer, waarin rust, regelmaat, ruimte en respect centraal staan; dit schept een gevoel van geborgenheid.

Het is onze ervaring dat een positief klimaat, veel individuele aandacht, structuur, gezelligheid en de mogelijkheid tot het behoud van het individu, een positieve uitwerking heeft op onze doelgroep.

Ultima Zorggroep kan worden gefinancierd uit het PGB of uit eigen middelen.